ENERGIELABEL

Bestaat uw bedrijfspand uit meer dan 100 m2 met een kantoorfunctie?
Dan heeft u een energielabel C nodig.

ENERGIELABEL

Utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie hebben vanaf 2023 energielabel C nodig. Deze verplichting geldt voor vrijwel alle utiliteitsgebouwen waarvan de gebruikersoppervlakte uit meer dan 50% en meer dan 100 m2 kantoorfunctie bestaat. Het is dus belangrijk om een energielabel voor uw kantoor te hebben.
Het is handig bijtijds een energielabel op te laten stellen, om inzichtelijk te krijgen welke investeringen u misschien nog moet doen om aan het energieprestatie niveau C te voldoen.

Daarnaast is een energielabel verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van een utiliteitsgebouw. Uitgezonderd van deze verplichting zijn gebouwen met een industriefunctie, zoals fabriekshallen. Ook zijn monumentale panden uitgezonderd van deze verplichting. Voor publieke gebouwen vanaf 250 m2 (zoals overheidsgebouwen, ziekenhuizen, hotels, restaurants en winkels) is het verplicht om dit label na ontvangst op een voor publiek duidelijk zichtbare plek op te hangen.

ONZE WERKWIJZE

Voor het opstellen van een energielabel (bij bestaande bouw) komt onze erkende adviseur op locatie voor de opname van het pand. Aan de hand beschikbare documentatie en de fysieke opname wordt het gebouw geschematiseerd en worden oppervlaktes van gevels, ramen, deuren, panelen, overstek, daken, en vloeren berekend. Daarnaast wordt gekeken naar de mate van isolatie en installaties voor warm tapwater, koelen, bevochtiging, verwarmen en luchtverversing. Tot slot wordt er een inventarisatie van de verlichting gemaakt en worden eventuele vormen van gebouwgebonden energieopwekking (zoals zonnepanelen en zonneboilers) in kaart gebracht. Alle gegevens worden verwerkt in de software waaruit het energielabel voor uw pand volgt. Het energielabel wordt door ons bij de overheid geregistreerd zodat uw label officieel bekend is en kan worden opgevraagd door andere partijen.

Adromi kan u desgewenst ook adviseren in het verbeteren van uw label, bijvoorbeeld wanneer uw kantoorpand een label D t/m G heeft en hiermee niet aan de vanaf 1 januari 2023 geldende label C verplichting voor kantoren voldoet. Ook helpen we graag met het voldoen aan de Informatieplicht of de Energie-audit EED.

Adromi Certificaat

Neem voor meer informatie over een energielabel
contact op met Sandra van Bruggen

Neem contact op